Tööd ja tegemised

Ajavahemikul 2009-2011 loodi Interreg IVA projekti Central Baltic Innovation Tools Into Practise raames koostöövõrgustik, toimusid huvitavad seminarid, koostati mitmeid erinevaid õppematerjale ja filme ning viidi läbi innovatsiooniuuring. Lääne-Virumaa projektipartnerid Lääne-Viru Rakenduskõrgkool ja Rakvere Ametikool korraldasid 2011. aastal ühiselt kaks suurema kuulajaskonnaga innovatsiooniseminari. Ühise tegevuse käigus kujunes Rakvere Ametikooli ja Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli inimestest tugev meeskond ning innovatsiooniseminaride loomuliku jätkuna on jõutud ettevõtlusteatri ideeni, st konkreetsete ettevõtjate lugude lavale toomiseni.

Ettevõtlusteatri idee sünd on loomulik jätk meeskonna senistele tegevustele, idee arendamisega on tegeletud alates 2011. aasta aprillist.

loading