Idee

Ettevõtlusteater on uudne, muutuvat keskkonda arvestav ja noortele sobiv ettevõtlikkuse ja ettevõtluse õpetamise metoodika (treileri leiate aadressilt: https://vimeo.com/56503169).

Ettevõtlusteater on suunatud kõrg- ja rakenduskõrgkoolide tudengitele, gümnaasiumide ja kutsekoolide ja põhikooli viimaste klasside õpilastele. Ettevõtlusteater viib kokku spetsialistid, ettevõtjad, õpilased ja üliõpilased.

Mänguliselt (aktiivõppe meetodeid kasutades) ettevõtlikkusele ja ettevõtlusele lähenemine tekitab (üli)õpilastes huvi ja annab neile julguse ideid ning unistusi ellu viia. (Üli)õpilased saavad kogeda nii ettevõtte alustamise põnevust ja rõõme kui ka ohte. Õppetöösse kaasatud õpilased ja (üli)õpilased osalevad ühtlasi ka õppematerjalide loomisel, mis kujundab noorte inimeste mõtteviisi ning annab julguse sekkuda erinevatesse eluprotsessidesse.

Antud lähenemisviis toetab ettevõtliku hoiaku omaksvõtmist, mida iseloomustavad loov ja uuenduslik mõtlemine, eesmärgipärane tegutsemine, arukas juhtimine ning võimekus oma ideed ja mõtted tegudeks muuta.

Valminud õppematerjalidele (vt õpiobjektid) tuginedes saab iga kool koos õpilastega oma Ettevõtlusteatri luua.

Ettevõtlusteater näitab ettevõtluse komistuskive ja eduvõtmeid ning nendega hakkamasaamist ning aitab leida vastuseid küsimustele, kuidas tuleb kasuks edufaktorite teooria ning missugused on peamised alustava ettevõtte käivitumise takistused. Loodud ja edasiarendatav metoodika kujundab ettevõtlikke inimesi, keda iseloomustab loovus, uuenduslikkus ja riskijulgus ning samuti teadmised ja oskused, et eesmärkide saavutamiseks oma tegevusi ja ressursse oskuslikult kavandada ning juhtida.

loading