Projekt “Ettevõtlusteatri idee levitamine”

Projekti koordinaator:

Ettevõtlusteater MTÜ

Projekti nimi:

Ettevõtlusteatri idee levitamine

Rahastaja:

Hasartmängumaksu Nõukogu

Kavandatud tegevused:

Valmivad metoodilise koolituse materjalid õpetajatele ja õppejõudele, 3. jaanuaril toimub Rakveres ettevõtlusteatri metoodika koolitusseminar, valmib video Global Money Week 2013 tähistamisest Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolis ja ülesastumisest World Youth Summitil Istanbulis, ettevõtlusteatri meeskond juhendab meoodikast huvitatud õpetajaid ja õppejõudusid metoodika kasutuslevõtmisel.

Eesmärk:

Üldine eesmärk: õpilaste ja üliõpilaste teadlikkuse ja oskuste suurendamine ettevõtlusega seotud valdkondades, uuendusmeelse hoiaku kujundamine, koostöö soodustamine ja kogemuste vahetamine.

Otsene eesmärk: innovatiivse e-vormis aktiivõppe metoodika edasiarendamise, levitamise ning õpetajate a õppejõudude koolitamise kaudu õpilaste ja üliõpilaste ettevõtlikkuse ja ettevõtlusteadlikkuse suurendamine.

Projekti toimumise aeg:

2.09.2013 – 30.04.2014

Osalejad/projekti partnerid:

 1. Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
 2. Rakvere Ametikool
 3. AS Yoga
 4. Ugala Teater
 5. Lääne-Viru Maavalitsus
 6. Rakvere Linn
 7. Rakvere Reaalgümnaasium
 8. Kristjan Tiik
 9. OÜ Kuukabarra
 10. Eesti Kaubandus – Tööstuskoda
 11. Eesti Energia poolt algatatud programm Entrum
 12. OÜ Click & Grow
 13. Lääne-Viru Arenduskeskus
 14. Haridus- ja Teadusministeerium
 15. Danske Pank
 16. Child and Youth Finance International (https://www.facebook.com/childfinance)
 17. Eesti Majandusõpetajate Selts
 18. Viru Keemia Grupp

Kontaktisik:

Piret Põld
piretpold@gmail.com
517 0330

 

loading