Projekt “II vabariiklik ettevõtlusteatri veebifestival”

EL logo

Projekti koordinaator:

Ettevõtlusteater MTÜ

Projekti nimi:

II vabariiklik ettevõtlusteatri  veebifestival

Eesmärk:

Üldine eesmärk: õpilaste teadlikkuse ja oskuste suurendamine ettevõtlusega seotud valdkondades, uuendusmeelse hoiaku kujundamine ja koostööle suunamine, sh ettevõtlusaktiivsuse tõstmine.

Otsene eesmärk: innovaatilise metoodika levitamise ja edasiarendamise kaudu õpilaste ettevõtlikkuse suurendamine, sh metoodika laiemale kasutuselevõtmisele innustava festivali läbiviimine.

Projekti toimumise aeg:

Etenduste ülesvõtete esitamise aeg 24.08.2016- 25.09.2016

Publiku lemmiku häälestusvoor 26.09.2016-03.10.2016

Publiku lemmiku väljakuulutamine 04.10.2016

Projekti sisu ja tegevuste kirjeldus:

Ettevõtlusteater MTÜ kutsub kõiki (ettevõtlus)teatrihuvilisi osalema festivalil. Osalemiseks palume edastada etenduse ülesvõtte lingi, missugune võib olla laetud youtube.com, vimeo.com vmt veebikeskkonda. Lingi palume edastada enne 25.09.2016 aadressil siiri@ettevotlusteater.eu. Kõigile osalejatele, sealhulgas juhendajatele, on auhinnad. 04.10.2016 kuulutame välja publiku lemmiku.

Publiku lemmik selgub Facebookis toimuva hääletuse käigus ajavahemikul 26.09-03.10.2016. Hääletajate vahel loosime välja Ettevõtlusteater MTÜ logodega meeneid. Lisaks eeltoodule on Ettevõtlusteater MTÜl õigus anda eriauhindu.

Projekti koostööpartnerid:

Lääne-Viru Maavalitsus
Lääne-Viru Arenduskeskus
Europe Direct teabekeskus- Lääne- Virumaa

Festivali läbiviimist toetab Lääne-Viru Maavalitsus, Europe Direct teabekeskus – Lääne-Virumaa, Lääne-Viru Omavalitsuse Liit ja Lääne-Viru Arenduskeskus läbi Euroopa Regionaalarengu fondi meetme “Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine” tegevuse “Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks” raames.

II vabariiklik ettevõtlusteatri veebifestival on osaliselt rahastatud noorte ettevõtlikkuse suurendamise programmist, mida viiakse ellu meetme „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine“ tegevuse 5.4.2. „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks“ (lüh. PATEE) raames. Meetme eesmärgiks on kasvatada piirkondade majandusaktiivsust, sh tööhõive ja ettevõtlusaktiivsust väljaspool Tallinna ja Tartu linnapiirkondi.

Noorte ettevõtlikkuse programmi eesmärgiks on:
- parandada maakonna haridusasutuste ettevõtlushariduse kvaliteeti
- kujundada noortes ettevõtlikku hoiakut ja suurendada nende ettevõtlikkust ning hilisemat konkurentsivõimet tööturul
- tagada noorte jäämine regiooni läbi praktikasüsteemi parendamise, mis võimaldab tööandjail leida kompetentsed töötajad ning pakkuda nii noortele võimalust leida tasuv töökoht kodumaakonnas
-  suurendada noorte innovatsioonisuutlikkust läbi huvi kasvatamise tehnikateaduste vastu.

Noorte ettevõtlikkuse suurendamise programmi tegevused toetavad maakonna arengustrateegia 2020 eesmärke, suurendades noorte ettevõtlikku hoiakut ja ettevõtlikkust ning ettevõtlusaktiivsust.

Programmi tegevusi viiakse ellu 2015-2022. Rohkem teavet 2015-2016 aasta noorte ettevõtlikkuse programmi tegevuste kohta loe siit.
Meede Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine kuulub prioriteetse suuna 5 „Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete ja piirkondliku ettevõtluse arendamine“ alla.
Noorte ettevõtlikkuse programmi 2016.aasta tegevuste eelarve on 63 305 EUR. Tegevusi rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF). Meedet rakendavad Rahendusministeerium ja EAS.

Kontaktisik:

Piret Põld
piretpold@gmail.com
517 0330

EAS logoVIROLMaavalitsusLogo, EuropeDirect Lääne-VirumaaLVAK logo kodukale 190

loading