Projekt “Ettevõtlusteater”

Koordinaator:

Rakvere Ametikool

Projekti nimi:

Ettevõtlusteater

Rahastaja:

Hasartmängumaksu Nõukogu

Kavandatud tegevused:

Projekti tulemusena valmib uudne ettevõtlikkuse ja ettevõtluse õpetamise metoodika (netis vabavarana kättesaadavate õpiobjektidena)

Eesmärk:

Üldine eesmärk: õpilaste ja üliõpilaste teadlikkuse ja oskuste suurendamine ettevõtlusega seotud valdkondades, uuendusmeelse hoiaku kujundamine, koostöö soodustamine ja kogemuste vahetamine.

Otsene eesmärk: innovatiivse e-vormis aktiivõppe metoodika loomise, testimise ja kasutuselevõtu kaudu õpilaste ja üliõpilaste ettevõtlikkuse ja ettevõtlusteadlikkuse arendamine.

Projekti toimumise aeg:

1.09.2012 – 15.02.2013

Osalejad/projekti partnerid:

 1. Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
 2. AS Yoga
 3. Goldratt Baltic OÜ
 4. Lääne-Viru Maavalitsus
 5. Rakvere Linn
 6. Rakvere Reaalgümnaasium
 7. EAS Innovatsioonidivisjoni kliendihaldur (teadus- ja arendustegevus) Kristjan Tiik
 8. Vitalonga OÜ
 9. OÜ Kuukabarra
 10. Eesti Kaubandus – Tööstuskoda
 11. Eesti Energia poolt algatatud programm Entrum

Kontaktisik:

Piret Põld
piretpold@gmail.com
517 0330

 

 

loading