Pilootprojekt

Ettevõtlusteater on Rakvere Ametikooli poolt koos partneritega välja töötatud uus ettevõtlikkuse ja ettevõtluse õpetamise metoodika, mis sai välja arendatud 1. septembrist 2012 kuni 15. veebruar 2013 kestnud pilootprojekti käigus.

8. jaanuaril toimus Rakvere Reaalgümnaasiumis õpetajatele ja õpilastele suunatud Ettevõtlusteatri etendus-seminar, mida uudistas saalist ligi 300 huvilist, kelle tagasiside oli ülimalt positiivne. Etendus-seminaril kandsid kooliteater Karla näitlejad ette sketšid, mis käsitlevad ettevõtluses esinevaid situatsioone. Õpetliku näitemängu aluseks on Eesti tehnoloogiaettevõtte AS Yoga lugu, kus stsenaarium on koostatud fokusseeritud süvaintervjuude käigus kogutud materjali põhjal.

Etenduse stsenarist ja lavastaja Heiti Pakk Ugala Teatrist kommenteeris ettemängitut ning pakkus välja võimalikke lahendusi. Valmiva õppematerjali kasutamise võimalusi igapäevases õppetöös selgitas Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli lektor Diana Tandru. Kohal oli ka AS Yoga üks asutaja Raivo Raestik, kelle sõnul oli hämmastav vaadata, kuidas kõik need reaalsed juhtumid on nii hästi lava peal välja mängitud. Heiti Pakk on olnud kogu metoodika väljatöötamise protsessi võtmeisik.

Nimetatud teater annab noortele võimaluse näha ja mõista väljakutseid, mis ootavad ees ettevõtlusega alustamisel ja kiire kasvu perioodil. Hasartmängumaksu Nõukogu ja teiste partnerite toel valmis uus, muutuvat keskkonda arvestav ning noori köitev lähenemine ettevõtlikkuse ja ettevõtluse õpetamisele koolis ning kõrgkoolis. Valminud metoodika loob võimaluse soovi korral oma kooli ettevõtlusteater maha mängida.

Ettevõtlusteatri pilootetendus toimus 9. detsembril 2012. aastal Pärnus Strand Konverentsikeskuses meelelahutus- ja koolitussündmuste sarja ENTRUM ÖÖsessioon „Tegutsen arukalt!“ raames. Ettevõtlusteatri „Tark maja – tark äri“ pilootetendust jälgis ÖÖsessiooni teisel päeval pea sada silmapaari üle Eesti. Noorte ülesastumisele lisasid väärtust AS Yoga ühe asutaja Priit Vimbergi selgitused ja nõuanded. „Edu teile, igavesed hullud!“ on vaid üks mõttetera, mis jääb kõlama Ettevõtlusteatri stseenist, kus edasiminek tundus noore ettevõtja jaoks võimatu, kuid tagasitee puudus.

Öösessiooni pilootetendus ja 8. jaanuari etendus-seminar filmiti, lisati juhendmaterjalid ja teooria ning 15. veebruarist 2013 on Ettevõtlusteatri materjal kahe õpiobjektina veebis tutvumiseks.

Ettevõtlusteatri etendus- seminar 8. jaanuaril RRGs VI

Kooliteater Karla näitlejad kandmas ette etenduse „Tark maja-tark äri“ sketše.

 

loading