Projekt “Ettevõtlusteatri festival 2015 Rakveres 22.05.2015″

Projekti koordinaator:

Ettevõtlusteater MTÜ

Projekti nimi:

Ettevõtlusteatri festival 2015 Rakveres 22.05.2015

Rahastaja:

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)

Ettevõtlusteater MTÜ ja partnerite poolt läbiviidavat projekti rahastatakse läbi Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse Euroopa Liidu Sotsiaalfondi vahenditest.

Eesmärk:

Üldine eesmärk: (üli)õpilaste teadlikkuse ja oskuste suurendamine ettevõtlusega seotud valdkondades, uuendusmeelse hoiaku kujundamine ja koostööle suunamine, sh ettevõtlusaktiivsuse tõstmine.

Otsene eesmärk: innovaatilise metoodika levitamise ja edasiarendamise kaudu (üli)õpilaste ettevõtlikkuse suurendamine, sh metoodika laiemale kasutuselevõtmisele innustava festivali läbiviimine.

Projekti toimumise aeg:

01.aprill – 30. juuni 2015

Projekti sisu ja tegevuste kirjeldus:

Vabariiklik Ettevõtlusteatri festival toimub 22.05.2015 Rakvere Kultuurikeskuses.

Festivali moderaator on Urmas Vaino.

Festivalil astub üles kolm kooliastet, kunstiline juht on eelnevalt välja valinud kolm sisukamat etendust:

  1. Algkool
  2. Põhikool
  3. Ametikool/gümnaasium/kõrgkool/ülikool

Kokku esineb festivalil üheksa ettevõtlusteatri truppi, ühe etenduse pikkus on kuni 10 minutit.

Festivali esmane päevakava:

10.00 – 10.30 Kogunemine ja registreerimine
10.30 – 12.00 Algkoolide etendused (3)
12.00 – 12.45 Lõuna
12.45 – 14.00 Põhikoolide etendused (3)
14.00 – 14.15 Vaheaeg
14.15 – 15.30 Ametikoolide/gümnaasiumite/kõrgkoolide/ülikoolide etendused (3)
15.30 – 15.45 Vaheaeg
15.45 – 16.30 Külalisesineja/ẑürii hindab etteasteid
16.30 – 17.00 Kõikide etenduste tugevate külgede väljatoomine, igas vanuseastmes silmapaistvaima ja õpetlikuma loo väljakuulutamine, esinejate tunnustamine ja autasustamine.

Vabariikliku Ettevõtlusteatri festivali viieliikmelisse ẑüriisse kuuluvad

  1. Ettevõtlusteatri kahe esimese etenduse ettevõtja, kas Mattias Lepp (“Click&Grow – time to show”) või Raivo Raestik (“Tark maja – tark äri”)
  2. Rakvere Reaalgümnaasiumi õpilane, kes on osalenud kahe esimese etenduse lavaletoomisel
  3. Draamaõpetaja
  4. Näitejuht, Üllar Saaremäe Rakvere Teatrist
  5. Majandus- või ettevõtlusprofessor ülikoolist, kas Tiit Elenurm EBSist  või Tõnis Mets TÜst

Žürii töö ajal, mil toimub etteastete hindamine, esineb festivalil osalejatele motiveeriv ja värvikas persoon, st teatriinimene, kes on kokku puutunud õpetamise ning ettevõtlusega.

Kõik festivalil ette kantud etendused filmitakse ja jagatakse pärast montaaẑi läbi Ettevõtlusteater MTÜ ja partnerite. Festivalist valmib kokkuvõttev video, millele lisatakse subtiitrid inglise ja vene keeles.

Projekti koostööpartnerid:

1) Ettevõtlusteater MTÜ
2) Goldratt Baltic OÜ
3) Rakvere Linnanoorte Näitetrupi
4) Rakvere Gümnaasium Teatriansambli
5) Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
6) Hat Auto AS
7) Voore Farm OÜ
8) Rakvere linn
9) Lääne-Viru maavalitsus
10) Haridus- ja Teadusministeerium
11) Eesti Kaubandus- ja Tööstuskoda
12) SA Innove
13) Child and Youth Finance International
14) Eesti Majandusõpetajate Selts
15) AS Yoga
16) OÜ Click and Grow
17) Balti Teenused OÜ
18) AQVA Hotel & Spa

Kontaktisik:

Piret Põld
piretpold@gmail.com
517 0330

Registreerimine:

Palume kõigil esinejatel registreeruda siin.

 

 

 

loading