Projekt “Maksutarkuse lugu”

Projekti koordinaator:

Ettevõtlusteater MTÜ

Projekti nimi:

Ettevõtlusteatri metoodika ja Ettevõtliku Kooli programmi ühine rakendamine – maksutarkuse lugu

Rahastaja:

Hasartmängumaksu Nõukogu

Kavandatud tegevused:

Maksutarkuse õppefilmi valmimine, testimine ja levitamine; filmi tutvustava infopäeva läbiviimine 22.01.2015 Rakveres; vabariigi õpetajate ja õppejõudude juhendamine ettevõtlusteatri metoodika ja ettevõtliku kooli programmi ühiseks rakendamiseks.

Eesmärk:

Üldine eesmärk: (üli)õpilaste teadlikkuse ja oskuste suurendamine ettevõtlusega seotud valdkondades, uuendusmeelse hoiaku kujundamin ja koostööle soodustamine.

Otsene eesmärk: innovatiivse metoodika levitamise ja edasiarendamise kaudu (üli)õpilaste ettevõtlikkuse suurendamine, makustarkuse õpetamine läbi uudse metoodika.

Projekti toimumise aeg:

01.09.2014 – 31.01.2015

Osalejad/projekti partnerid:

1. Ettevõtlusteater MTÜ

2. Lääne-Viru Arenduskeskus

3. Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia

4. Lääne-Viru Maavalitsus

5. Maksu- ja Tolliamet

6. Eesti Töötukassa

7. Rakvere Ametikool

8. Videolabor OÜ

9. Rakvere Linnanoorte Näitetrupp

10. Lääne-Viru Rakenduskõrgkool

11. Ida-Viru Ettevõtluskeskus

12. Viljandimaa Arenduskeskus

13. Rakvere Linn

14. Eesti Kaubandus – Tööstuskoda

15. Eesti Energia poolt algatatud programm Entrum

16. Haridus- ja Teadusministeerium

17. Child and Youth Finance International (https://www.facebook.com/childfinance)

18. Eesti Majandusõpetajate Selts

Kontaktisik:

  • Piret Põld
    e-post: piretpold@gmail.com

 

loading