25. juulil 2019 toimus Jõgevamaal Kääpa külas Mustvee valla noortele mõeldud Ettevõtlusteatri päev. Päeva esimeses pooles arutleti ettevõtlusteatri kui õpimeetodi üle ning loodi reaalsete ettevõtluslugude põhjal stenaariumid.  Päeva teises pooles toimus stseenide ette mängimine ja analüüs ettevõtlusteatri metoodika kohaselt.

Ettevõtlusteatri eesmärgiks on toetada ettevõtlikku hoiaku omaks võtmist. Näidata ettevõtluse komistuskive ja eduvõtmeid ning nendega hakkamasaamist.

Koolitus toimus LEADER programmist rahastatud projekti raames.

Ettevõtlusteatri naiskond tänab aktiivseid noori ja nende juhendajat toreda vastuvõtu ja aktiivse kaasalöömise eest.
Uute kohtumisteni!

NOORED1NOORED3NOORED2

Comments are closed.

Post Navigation

loading