Mäng 16Mäng 17Mäng 19Mäng 14Mäng 12Mäng 11Mäng 10Mäng 7Mäng 18Mäng 9Mäng 15 Mäng 13 Mäng 1Mäng 2 Mäng 3 Mäng 8Mäng 6 Mäng 4

GMW (4)

Võistlustööde autorid ning nende juhendajad
Global Money Week 2016

Global Money Week 2016 tähistamine Eestis säästmisteemaliste mängude konkursiga Take part! Save smart! tänuüritusega Rakvere Targa Maja Kompetentsikeskuses ning võistlusega Idee teoks Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolis. 

Täna, 15. märtsil toimus Rakvere Targa Maja Kompetentsikeskuses säästmisteemaliste mängude konkursi Take part! Save smart! võidutööde autorite autasustamine, kõigi osalenute tunnustamine ning konkursi võitnud mängude tutvustamine.

Tänuürituse avasõnad lausunud Rakvere linnapea Mihkel Juhkami andis põgusa ülevaate Rakvere Targa Maja loomise ideest ning edasisest arengust, julgustades noori seeläbi tulevikus avatult ja säästlikult mõtlema. Lääne-Viru maavanem Marko Torm juhtis üritusel osalenute tähelepanu haridusele, haritusele ning rõhutas positiivsete emotsioonide olulisust meie igapäevaelus. Finantskirjaoskuse edendamisest kõneles programmi üks eestvedajatest, Rahandusministeeriumi kindlustuspoliitika osakonna jurist Anu Olvik. „Kas Sina tead, kuidas rikkaks saada? Kuidas saavutada olukord, kus raha töötab Sinu eest ja Sina võid teha asju, mis meeldib? Kui Sa ei tea, siis palun tee endale ja oma lähedastele teene ja investeeri oma finantsharidusse veidi aega!“ (Jaak Roosaare. Rikkaks saamise õpik) Finantskirjaoskuse kaudu püütakse kujundada noorte hoiakuid, anda neile uusi teadmisi ja oskuseid ning arendada ettevõtlikkust. Raha kasutamine on oskus, mis nõuab meie igapäevast pühendumist, tõdes Olvik.

Avasõnadele ja esitlusele järgnes mängude konkursile laekunud võidutööde tutvustus ning auhindade üleandmine. Konkursile laekus kokku 16 mängu, sh 12 väga huvitavat ja omanäolist lauamängu, mida üritusel osalejatel oli kohapeal võimalus imetleda ja ise proovida, lisaks erinevad hariva sisuga veebimängud.
Mängude teemavalik oli väga lai, alates ökoloogilise jalajälje vähendamisest looduses kuni raha säästmiseni välja. Võistlusele laekunud töid hindas žürii, kuhu kuulusid Rakvere Targa Maja Kompetentsikeskuse arendusjuht Keit Kallas, Lääne-Viru Maavalitsuse Haridus- ja sotsiaalosakonna vanemspetsialist Merle Maimjärv- Mirka ning Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli ärijuhtimise ja majandusarvestuse esimese kursuse tudengid. Žürii hindas mängude juures sisukust, mängurõõmu, kasutatavust igapäevases õppetöös, uudsust, ülesehitust ja teostust.

I vanuseastmes, 1.-3. klass hindas žürii parimaks lauamängu „Toitu tervislikult – säästa tervist“, autorid Kevin-Kerdo Kollamaa ja Nele-Liz Sammul Põlula Koolist. Neid juhendas Inge Korka.

II vanuseastmes 4.-6. klass kuulutati võitjaks lauamäng „Terve Eesti säästab“, autorid Berit Aare, Brenda Aare, Victoria Adonov, Getrin Altermann, Siim Belisaar, Targo Bendi, Veroonika Karamkova, Lerika Lihatsova, Katriin-Liisbeth Lillbok ja Markus Pajusaar Sõmeru Koolist. Juhendaja Merike Sõmermaa.

III vanuseastme, 7.-9. klass võit rändas Rakvere Gümnaasiumisse. Võidutöö “Bugidi – Bugidi” autorid olid Ulrika Saar, Getter Johanna Kerm ja Brenda Brigitta Vetik ning neid juhendas Reet Bobõlski.

Võidutööde autoritel oli võimalus  oma mänge tutvustada ning saalis tekkinud õhina järgi võis arvata , et mängud leiavad tulevikus kindlasti kasutust kas siis  igapäevases õppetöös või sõpruskondades.

Rahvusvaheline finantskirjaoskust edendav organisatsioon Child and Youth Finance International (CYFI) viib igal aastal läbi rahvusvahelist Global Money Weeki, mis käesoleval aastal toimub ajavahemikus 14-20.03.2016. Seekordne alateema on Take part! Save smart!. Rahvusvahelise Global Money Week 2016 tähistamise koordineerija on CYFI esindaja Eestis Ettevõtlusteater MTÜ koos parteritega.

Lääne-Viru Rakenduskõrgkool korraldab 16. märtsil 2016 koostöös Ettevõtlusteater MTÜga ja Global Money Week 2016 egiidi all võistluse Idee teoks.

Säästmisteemaliste mängude konkursi Take part! Save smart! läbiviimist ja samanimelise tänuürituse korraldamist 15. märtsil Rakvere Targa Maja Kompetentsikeskuses toetasid Rahandusministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Europe Direct Lääne-Virumaa, Ettevõtlusteater MTÜ, Lääne-Viru Maavalitsus, Rakvere Linn ja Rakvere Targa Maja Kompetentsikeskus.

Lauamäng "Bugidi - Bugidi"

Lauamäng “Bugidi – Bugidi”

Lauamäng "Terve Eesti säästab"

Lauamäng “Terve Eesti säästab”

Lauamäng "Toitu tervislikult -  säästa tervist"

Lauamäng “Toitu tervislikult – säästa tervist”

pilt 1215.märtsil 2016 toimub Rakvere Targa Maja Kompetentsikeskuses säästmisteemaliste mängude konkursi võidutööde autorite autasustamine, kõigi osalenute tunnustamine ning konkursi võitnud mängude tutvustamine.

Konkursile laekus 16 mängu, sh 11 lauamängu. Konkursil osaleb 48 õpilast üle Eesti. Võistlusele laekunud töid hindab žürii, kuhu kuuluvad Rakvere Targa Maja Kompetentsikeskuse arendusjuht Keit Kallas, Lääne-Viru Maavalitsuse Haridus- ja sotsiaalosakonna vanemspetsialist Merle Maimjärv- Mirka ning Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli ärijuhtimise ja majandusarvestuse esimese kursuse tudengid.

Säästmisteemaliste mängude konkursi tänuürituse Take part! Save smart! päevakava

12.00 – 12.15 Kogunemine

12.15 – 12.45 Avasõnad, Rakvere Targa Maja Kompetentsikeskuse juhatuse liige Rasmus Lindmaa, Rakvere linnapea Mihkel Juhkami  ja Lääne-Viru maavanem Marko Torm

12.45 – 13.15 Anu Olvik, finantskirjaoskuse programmi üks eestvedajaid, kindlustuspoliitika osakond, Rahandusministeerium

13.15 – 13.45 Võidutööde esitlemine õpilaste poolt ja auhindade kätteandmine, Imbi Henno, Haridus- ja Teadusministeerium

13.45 – 14.00 Kõikide konkursil osalenute tunnustamine

Võidutööde autoreid premeeritakse Haridus- ja Teadusministeeriumi, Rahandusministeeriumi, Europe Direct Lääne-Virumaa ja Ettevõtlusteater MTÜ välja pandud rahaliste auhindadega. Tänuürituse läbiviimist ja võitnud mängude laiemat tutvustamist toetavad Rakvere Targa Maja Kompetentsikeskus ja Rakvere linn.

Rahvusvahelise rahanädala tähistamiseks korraldas Ettevõtlusteater MTÜ koos partneritega üldhariduskoolidele säästmisteemaliste mängude koostamise konkursi. Konkursile laekus 16 mängu, sh 11 lauamängu. Konkursil osaleb 48 õpilast üle Eesti.

15.märtsil 2016 toimub Rakvere Targa Maja Kompetentsikeskuses säästmisteemaliste mängude konkursi võidutööde autorite autasustamine.

Võidutööde autoreid premeeritakse Haridus- ja Teadusministeeriumi, Rahandusministeeriumi, Europe Direct Lääne-Virumaa ja Ettevõtlusteater MTÜ välja pandud rahaliste auhindadega. Tänuürituse läbiviimist ja võitnud mängude laiemat tutvustamist toetavad Rakvere Targa Maja Kompetentsikeskus ja Rakvere linn.

Rahvusvaheline finantskirjaoskust edendav organisatsioon   Child and Youth Finance International (CYFI)  tähistab igal aastal rahvusvahelist  Global Money Weeki, mis toimub  käesoleval õppeaastal 14.-20. märtsil ja mille alateemaks on Take part. Save smart.

Üritust toetavad:

haridus- ja teadusministeerium0_rahandusmin_3lovi_est LOGORakvere Tark Maja logo-01Logo, EuropeDirect Lääne-Virumaa

rakvere 145LVMV 145Global Money Week 145CYFI 190

ettevotlusteater (1)Ettevõtlusteater MTÜ kutsub rahvusvahelise rahanädala raames kõigi põhikoolide õpilasi kolmes vanuseastmes osalema säästmisteemaliste mängude koostamise konkursil.

Konkursile on hiljemalt 15. veebruariks 2016 oodatud lauamängud, veebilahendused ja teised igapäevases õppetöös kasutatavad mängud, mis palume saata kas e-posti aadressile piretpold@gmail.com või Rohuaia 38, Rakvere 44313.

Võidutööde autoreid premeeritakse Haridus- ja Teadusministeeriumi, Rahandusministeeriumi, Europe Direct Lääne-Virumaa ja Ettevõtlusteater MTÜ välja pandud rahaliste auhindadega. Tänuürituse läbiviimist ja võitnud mängude laiemat tutvustamist toetavad Rakvere Targa Maja Kompetentsikeskus ja Rakvere linn.

Rahvusvaheline finantskirjaoskust edendav organisatsioon   Child and Youth Finance International (CYFI)  tähistab igal aastal rahvusvahelist  Global Money Weeki, mis toimub  käesoleval õppeaastal 14.-20. märtsil ja mille alateemaks on Take part. Save smart.

loading