Ettevõtlusteater MTÜ viibis projekti „Noor ja ettevõtlik” raames 18.10-22.10.2016 Ukrainas, kus oli koolinoortel võimalik teha ettevõtlusteatrit ning õpetajatel jt haridustöötajatel omandada teavet metoodika kasutamise ja kasutusvõimaluste kohta. Noorte jaoks oli selline metoodika uudne, kuid see võeti kiiresti omaks ja juba järgmisel päeval valmisid lühinäidendid, kus oli välja toodud probleem(id) ning sageli pakutud välja ka lahendus nagu järgmises videos:

Projekti „Noor ja ettevõtlik” eesmärgiks ettevõtluskeskkonna arendamine läbi ettevõtlikkuse õppe propageerimise ja on suunatud ettevõtliku õppe integreerimisele koolisüsteemi, et tõsta hariduse kvaliteeti ja seeläbi noorte edukust elus. Lisainfo siin: http://laane-viru.maavalitsus.ee/231

Jõulutervitus (1)

Ettevõtlusteatri logoEL logo

Ettevõtlusteater MTÜ kutsus kõiki (ettevõtlus)teatrihuvilisi osalema II Ettevõtlusteatrite festivalil. Seekordne festival toimus veebis  ning julgustas noori ja nende juhendajaid katsetama loovuse ja innovatiivsusega nii ettevõtlikkuse, ettevõtluse  kui ka tehnoloogia valdkonnas. Festivalile laekus kolm suurepärast etendust.

Sõmeru Põhikooli 7. klassi õpilased osalesid festivalil etendusega, mille stsenaarium põhines karjääriõpetuse tunnis peetud õppekäigul Stora Enso Eesti AS Näpi saeveskisse.  Õpilasi juhendasid huvijuht Lemme Mäe, klassijuhataja Lea Salumets ja karjääriõpetuse õpetaja Merike Sõmermaa.

Rakvere Gümnaasiumi 3. a klassi õpilased unistasid julgelt ning nii valmis etendus “Julged unistused”, mille aluseks oli intervjuu Esteetika- ja Tantsukooli juhataja Merje Poomiga. Õpilasi toetasid Jana Sillajõe ja Kristi Reineberg,  etenduse monteeris Mare Kütt.

24. novembril 2015 püstitasid Rakvere ametikooli õpilased Rakvere keskväljakule värvilistest akendest valmistatud jõulukuuse. Ebatraditsiooniline kuuseinstallatsioon oli 12 meetri kõrgune ning selle valmistamiseks  kasutati taaskasutusjaamadest pärit vanu aknaid. Kokku kasutati taiese püstitamiseks 121 akent. Värvilise jõulukuuse seadsid etendusse “Ühe kuuse lugu” Rakvere näiteringi väikeKaRakTer noored ja andekad näitlejad, keda juhendas Ivo Leek.

Perioodil 26.09-03.10.2016 said kõik oma lemmiku poolt hääle anda aadressil www.ettevotlusteater.eu. Hääli kogunes üle 150. 29% hääletanutest valisid oma lemmikuks Rakvere Gümnaasiumi 3. a klassi etenduse “Julged unistused”, 34% hääletanutest andsid oma hääle Sõmeru Põhikooli etendusele ning kõige enam ehk 37% vastanutest valisid oma lemmikus näiteringi väikeKaRakTer etenduse “Ühe kuuse lugu”.

Hääletanud hindasid kõrgelt nii noorte näitlemisoskust (diktsiooni, miimikat, kehakeelt jne) kui ka lugude sisu ja edastatavat sõnumit. Hääletanute seas oli esindajaid igast vanuserühmast. Kes vaatas etendust koos lapse, kes lapselapse ja mõni isegi kogu klassi või rühmaga. Kuid peaaegu kõik nad pidasid lugusid inspireerivateks ning tunnustasid noori kõrgelt tehtud töö eest. Julge pealehakkamine on juba pool võitu!

Ettevõtlusteater MTÜ koos partneritega tänab ja tunnustab kõiki festivalil osalenud noori ning nende tublisid juhendajaid.

Ettevõtlusteater MTÜ korraldatava festivali läbiviimist toetasid Lääne-Viru Maavalitsus, Europe Direct teabekeskus – Lääne-Virumaa, Lääne-Viru Omavalitsuse Liit ja Lääne-Viru Arenduskeskus läbi Euroopa Regionaalarengu fondi meetme “Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine” tegevuse “Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks” raames.

Teie Ettevõtlusteater MTÜ

VIROLEAS logoLogo, EuropeDirect Lääne-VirumaaLVAK logo kodukale 190Maavalitsus

Projekti kohta leiad rohkem informatsiooni siit.

Perioodil 26.09-03.10.2016 said kõik oma lemmiku poolt hääle anda aadressil www.ettevotlusteater.eu. Hääli kogunes üle 150. 29% hääletanutest valisid oma lemmikuks Rakvere Gümnaasiumi 3. a klassi etenduse “Julged unistused”, 34% hääletanutest andsid oma hääle Sõmeru Põhikooli etendusele ning kõike enam ehk 37% vastanutest valisid oma lemmikus näiteringi väikeKaRakTer etenduse “Ühe kuuse lugu”.

Hääletajate vahel loosisime välja Ettevõtlusteater MTÜ ja partnerite logodega meeneid.

Ettevõtlusteatri logoEL logo

 

VIROLEAS logoLogo, EuropeDirect Lääne-VirumaaLVAK logo kodukale 190Maavalitsus

Võitjateks osutusid seekord Astrid Malinovski, Elena Erro ja Elli Soosaar.

Palju õnne võitjatele!
Võitjatega võtame ise ühendust.

Teie Ettevõtlusteater MTÜ

 

Ettevõtlusteatri logoEL logo

Ettevõtlusteater MTÜ kutsus kõiki (ettevõtlus)teatrihuvilisi osalema II vabariiklikul Ettevõtlusteatrite festivalil. Nüüd on aeg valida festivalile saabunud tööde hulgast oma lemmik. Publiku lemmik selgub ajavahemikul 26.09-03.10.2016 toimuva hääletuse käigus. Hääletajate vahel loosime välja hulgaliselt Ettevõtlusteater MTÜ logodega meeneid.

Publiku lemmik kuulutatakse välja 04.10.2016.

Oma lemmikule saad anda hääle  siin.

Ühe kuuse lugu

Julged unistused

Sõmeru Põhikooli Ettevõtlusteater

Ettevõtlusteater MTÜ korraldatava festivali läbiviimist toetab Lääne-Viru Maavalitsus, Europe Direct teabekeskus – Lääne-Virumaa, Lääne-Viru Omavalitsuse Liit ja Lääne-Viru Arenduskeskus läbi Euroopa Regionaalarengu fondi meetme “Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine” tegevuse “Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks” raames.

loading