17. novembril 2017 korraldati Torma Rahvamajas Voore Põhikooli ja C.R. Jakobsoni nim Torma Põhikooli noortele Ettevõtlusteatri töötuba.

Koolituse raames toimus eelnevalt osalejate poolt kodutöö käigus valitud lugude alusel ettevõtlusteatri stseenide tegemine. Aluseks võeti 03.11.2017 toimunud Mäerand Grupp OÜ külastus ja seal täidetud töölehed. Järgnes stseenide ette mängimine ja analüüs ettevõtlusteatri metoodika kohaselt. Ettevõtlusteatri eesmärgiks on toetada ettevõtlikku hoiaku omaks võtmist. Näidata ettevõtluse komistuskive ja eduvõtmeid ning nendega hakkamasaamist.

Koolitus toimus LEADER programmist rahastatud ühisprojekti “Koolilaste ettevõtlikkuse arendamine ja loodavate minifirmade tegevuse toetamine Voore Põhikoolis ning C.R. Jakobsoni nim Torma Põhikoolis” raames.

Allikas: https://www.facebook.com/saarevald/

Pilt1Torma2 Torma3

Comments are closed.

Post Navigation

loading