Ettevõtlusteater MTÜ viibis projekti „Noor ja ettevõtlik” raames 18.10-22.10.2016 Ukrainas, kus oli koolinoortel võimalik teha ettevõtlusteatrit ning õpetajatel jt haridustöötajatel omandada teavet metoodika kasutamise ja kasutusvõimaluste kohta. Noorte jaoks oli selline metoodika uudne, kuid see võeti kiiresti omaks ja juba järgmisel päeval valmisid lühinäidendid, kus oli välja toodud probleem(id) ning sageli pakutud välja ka lahendus nagu järgmises videos:

Projekti „Noor ja ettevõtlik” eesmärgiks ettevõtluskeskkonna arendamine läbi ettevõtlikkuse õppe propageerimise ja on suunatud ettevõtliku õppe integreerimisele koolisüsteemi, et tõsta hariduse kvaliteeti ja seeläbi noorte edukust elus. Lisainfo siin: http://laane-viru.maavalitsus.ee/231

Comments are closed.

Post Navigation

loading