Odessa oblast, Kominternivski rajoon, Kominternivski nimeline Gümnaasium IV

Ettevõtlusteater MTÜ noored vidiidil Ukrainas

MTÜ Ettevõtlusteatri noored osalesid 30.11-03.12.2015 Lääne-Viru maakonna delegatsiooni koosseisus visiidil Ukrainas, Kominternivski rajoonis, Odessa oblastis. Maakonna delegatsiooni koosseisus külastati rajooni haridusasutusi (kahte gümnaasiumit ja lasteaeda), kohtuti rajooni juhtkonnaga ning saadi ülevaade ettevõtlushariduse ja turismivaldkonnast. Visiidi käigus allkirjastati koostööleping Kominternivski rajooni administratsiooni ja Lääne-Viru Maavalitsuse vahel. Ettevõtlusteater MTÜ esindajatena kuulusid delegatsiooni Henri-Olavi Suomalainen ja Liisa-Mai Nurk Rakvere Gümnaasiumist ning Linda-Liis Tanni Rakvere Reaalgümnaasiumist, noori juhendas Liivika Ivanov.

Rakvere Gümnaasiumi abiturient Henri-Olavi Suomalainen ütles, et reis Ukrainasse osutus üle ootuste huvitavaks, harivaks ja kindlasti meeldejäävaks. Suomalainen lisas: „See käik andis meile aimu paljudest asjadest, mis olid mõnda aega tagasi täpselt samamoodi ka Eestis. Ukraina paistab kindlasti silma väga omapärase kultuuriga (nii toidukultuur kui ka rahvuskultuur), huvitava arhitektuuriga (eriti Odessas) ja ukrainlaste erilise temperamendi ja lahkusega. Reisi tegid veelgi meeldivamaks meie väga toredad reisikaaslased. Need neli päeva Ukrainas näitasid mulle väga hästi seda, et maailm on mitmekesisem kui ma arvasin ja, et elu teises riigis võib olla meie omast hoopis teine. Võib öelda, et terve see Ukraina reis püsib mul veel päris pikka aega meeles ning ma võin olla uhke, et sain osa võtta projektist „Noor ja ettevõtlik””.

Linda-Liis Tanni Rakvere Reaalgümnaasiumi 12. klassist täiendas: „Minu arvates oli see reis igat pidi edukas ja palju huvitavam ja mitmekesisem, kui oleksin osanud arvata. Eriti üllatas mind Ukrainlaste külalislahkus, see tore viis, kuidas meid koheldi ja kinkidega üle valati ning hästi söödeti. Ukrainast jäi samuti hea mulje ning nüüdsest loodetavasti on mul suurem motivatsioon vene keelt õppida. Tänan väga et mulle selline võimalus pakuti“.

„Esiteks ma leian, et sellised projektid on väga olulised ja on tähtis, et just noori kaasatakse, kuna mida laiem silmaring ja rohkem kogemusi, seda paremini suudavad noored iseseisvat elu ja ettevõtlust alustada. Selle nelja päevaga laienes minu silmaring tohutult ning eriti jäid meelde kultuurilised elamused, see külalislahkus, kingitused, toit. See oli tõesti suurepärane reis ja ma jään sellest veel pikka aega ülivõrdes rääkima“, võttis oma muljed kokku Rakvere Gümnaasiumi lõpuklassi neiu Liisa-Mai Nurk.

Ettevõtlusteater MTÜ esindanud ja noori juhendanud Liivika Ivanov selgitas: „Mina võin öelda, et nimetatud reis oli rännak ajas 30-35 aastat tagasi – tõeline emotsionaalne nostalgia. Noored said reaalselt näha, kust Eesti tulnud on! Väike kultuurišokk käis asja juurde. Koolis saali põrandal oli näiteks täpselt samasugune linoleom, mis minul 5. aastasena köögis.  Odessa linn ja arhitektuur on väärtus omaette, samuti rajooni keskus teiselt poolt. Elatustase on Ukrainas väga madala – õpetaja palk koolis on ühes kuus a´la 100 eurot, pension 50 eurot, lasteaia kohamaks 10 eurot. Euroopa Liiduga soovivad kohalikud elanikud väga ühineda. Õpetajad koolides on uuendusmeelsed, näha ja tunda oli, et muutusteks ollakse valmis. Kõik see, mis neil on täna uudne, on meil juba minevik. Uhkusega näidati meile, kuidas ei pea enam klassikalist loengut pidama, vaid saab internetist projektorit kasutades  filmi või esitlust näidata. Milline külalislahkus kogu reisi jooksul ja hingega kõikide tegevuste tegemine. Tunda oli kõikjal nõukogude mentaliteeti ja käsumajandust/plaanimajandust. „Noor ja ettevõtlik” projekti raames esitati Ukraina õpilaste poolt üle 130 idee, kui Lääne-Virumaa noortelt laekus veidi vähem kui 30 ideed.

Kindlasti on meil üksteiselt palju õppida. Ukrainlaste pühendumus, isamaalisus ja külalislahkus! Selleks, et elus hakkama saada, et piisa ainult headest hinnetest koolis. Ettevõtlusteatri noored tõdesid, et Ukraina reis kinnitas neile veelkord, kui oluline on olla mitmekülgne, kooliajal aktiivne, algatada ja viia lõpule protsesse/projekte. Õppida keeli k.a vene keelt! Ettevõtlik noor on julge, aktiivne, leidlik, hea suhtleja – ei jää üheski olukorras hätta. Ebaõnnestumisest õppida ja ikka edasi minna. Koju tuldi väga positiivsete tunnetega ja arusaamaga, et Eestis on väga hea elada“.

Lähetus toimus välisministeeriumi arengukoostöö programmi poolt toetatud projekti „Noor ja ettevõtlik” raames.

MTÜ Ettevõtlusteater tänab Lääne-Viru Maavalitsust projektis osalemise eest!

Odessa oblast, Kominternivski rajoon, Kominternivski nimeline Gümnaasium IIOdessa oblast, Kominternivski rajoon, Aleksandri nimeline gümnaasium

Comments are closed.

Post Navigation

loading