Author Archives: Admin

Juuli keskpaigast alanud Ettevõtlusteatri teisel hooajal valmib uus lugu, mis tutvustab Click & Grow kasvamist ideest rahvusvahelise tooteni. Etendus-seminar jõuab noorte ettevõtlushuvilisteni 2014. aasta jaanuaris.

Loe edasi Tehnopoli koduleheküljelt …

Juuli keskpaigast alanud projekti “Ettevõtlusteatri II hooaeg” käigus valmib MTÜ Ettevõtlusteatril uus, Mattias Leppa ja OÜd Click & Grow tutvustav lugu. Sama projekti raames koondatakse MTÜ loodu ettevõtlusteatri kodulehele ning lisatakse värsked õppematerjalid näidisfilmide kujul. Kodulehe (www.ettevotlusteater.eu) eeldatav valmimisaeg on projektijuht Piret Põllu sõnul augusti keskpaik.

Esmaspäeval toimunud seminaril, mis oli mõeldud ettevõtlusteatri senistes tegemistes osalenud noortele ja meeskonna liikmetele, kõneldi plaanidest ja ekspert Kristjan Tiigi käe all läbi töötatud Mattias Lepa intervjuu teemadest ning küsimustest.

MTÜ metoodik Diana Tandru rääkis, et suveseminaril arutati ettevõtlusteatri metoodika täiendamise võimalusi, kuna senisele intervjuumeetodile on lisandumas ettevõtlusteatri tegemine ettevõtte külastusel kogutud materjali aluse. MTÜ alustab sügisest metoodiliste koolitustega õppejõududele ja õpetajatele, esimene seminar toimub oktoobris Rakveres Art Cafés.

Uue loo lavale toomist koordineeriv Siiri Kohver selgitas, et Mattias Lepa lugu tuuakse lavale koostöös noortega ning näidatakse vaatajale, kuidas esialgu paberile kirja pandud kentsakana näiv idee lillepottidest, kus lilled kasvavad ilma mullata toitelahuste abil, on kujunenud miljarditele inimestele üle maailma mõeldud toode.

Ettevõtlusteater on uudne ettevõtluse õpetamise metoodika, mis on suunatud üliõpilastele ja gümnaasiumiõpilastele ning ametikoolide ja põhikoolide viimaste klasside õpilastele.

“Muutuvat keskkonda arvestav ja noortele sobiv lähenemine toetab ettevõtliku hoiaku omaksvõtmist,” kirjeldas Piret Põld ettevõtlusteatri olemust.

Rohkem infot ettevõtlusteatri kohta leiab aadressilt https://www.facebook.com/Ettevotlusteater.

Suveseminar 2013

Allikas: Virumaa Teataja

 

Juuli keskpaigast alanud projekti Ettevõtlusteatri II hooaeg käigus valmib Ettevõtlusteater MTÜ-l uus, Mattias Lepp`a ja OÜ Click & Grow tutvustav lugu. Sama projekti raamas saab kõik Ettevõtlusteater MTÜ poolt seni loodu koondatud ettevõtlusteatri kodulehele ning lisanduvad värsked õppematerjalid näidisfilmide kujul. Kodulehe eeldatav valmimisaeg on augusti keskpaik (www.ettevotlusteater.eu).

22. juulil toimunud koolitusseminaril, mis oli suunatud Ettevõtlusteater MTÜ senistes tegemistes osalenud noortele ja meeskonna liikmetele. Koolitusseminaril sai lahti räägitud Ettevõtlusteater MTÜ tulevikuplaanid ja ekspert Kristjan Tiik`i käe all läbi töötatud Mattias Lepp`a intervjuu teemad ning küsimused. Jaanuaris 2014 on kavas suurema vaatajaskonnaga etendus-seminar õpilastele, tudengitele ja õpetajatele, kus tuleb ette kandmisele Mattias Lepp`a ja OÜ Click & Grow lugu

Ettevõtlusteater MTÜ metoodik Diana Tandru ütles: “Suveseminaril sai arutatud ettevõtlusteatri metoodika edasi arendamise võimalusi, kus senisesele intervjuu meetodile on lisandumas ettevõtlusteatri tegemine ettevõtte külastuse raames kogutud materjali alusel, mille käigus on lihtsam ettevõtja kohta informatsiooni saada.“

Ettevõtlusteater MTÜ alustab sügisest metoodiliste koolitustega õppejõududele ja õpetajatele, kus esimene seminar toimub 22. oktoobril Rakveres Art Cafes.

Uue loo lavale toomist koordineeriv Siiri Kohver selgitas: “Mattias Lepp`a loo toome lavale koostöös noortega ning näitame vaatajale, kuidas algselt paberile kirjapandud kentsakana näiv idee lillepottidest, kus lilled kasvavad ilma mullata toitelahuste abil, on välja kujunenud miljarditele inimestele üle maailma mõeldud toode, millega on võimalik maailma muuta”.

Ettevõtlusteater on uudne ettevõtlikkuse ja ettevõtluse õpetamise metoodika, mis on suunatud kõrgkoolide ja rakenduskõrgkoolide üliõpilastele ja gümnaasiumite õpilastele ning ametikoolide ja põhikooli viimaste klasside õpilastele. Muutuvat keskkonda arvestav ja noortele sobiv lähenemine toetab ettevõtliku hoiaku omaksvõtmist, mida iseloomustavad loov ja uuenduslik mõtlemine, eesmärgipärane tegutsemine, arukas juhtimine ning võimekus oma ideed ja mõtted tegudeks muuta.

Mattias Lepp`a ja OÜ Click & Grow loo toob Ettevõtlusteater MTÜ avalikkuse ette koostöös seitsmeteistkümne partneriga nii avalikust kui erasektorist ning Hasartmaksumängu Nõukogu toel.

 

15.02.2013 kuulutas Euroopa Komisjon välja konkursi Euroopa Ettevõtluse Edendamise Auhinnad 2013. Auhinnaga tunnustatakse parimaid ettevõtete arengut ja ettevõtlust toetavaid riiklikke algatusi ning avaliku ja erasektori partnerlusi. Ettevõtlus on majanduskasvu ja töökohtade loomise peamiseks mootoriks.

Rakvere Ametikool esitas Ettevõtlusteatri projekti Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi eelkonkursile „Tunnusta ettevõtluse edendajat”, mille eesmärk on välja selgitada, tunnustada ja üldsusele tutvustada Eesti parimaid ettevõtluse edendamist toetavaid algatusi.

Ettevõtlusteater jõudis teise vooru, hindamiskomisjoni ees tutvustas 29.06.2013 ettevõtmist Heiti Pakk. Seekord osutus võitjaks Eesti tudengisatelliidi programm Estcube, mis esindab Eestit Euroopa Komisjoni konkursil.

Palju õnne võitjale!

26.-28. juunil Pärnumaal Jõulumäel

JA Eesti suvekool tegeleb sel korral ettevõtete ja koolide vahelise koostööga, eelkõige teemaga, kuidas muuta ettevõttekülastused noorte jaoks atraktiivsemaks ning ettevõtete jaoks tulemuslikumaks.

Suvekooli alguses külastavad õpilased ja õpetajad nelja Pärnumaa ettevõtet, milleks on Skano, Wendre, Oshino Electronics ja Boardic. Külastustest teevad nad kokkuvõtted ettevõtlusteatri vormis.

Loe edasi Junior Achievement Eesti koduleheküljelt …

loading