Author Archives: Admin

Eilsel maakondlikul ettevõtlus­päeval, kus inspireeriti ja julgustati inimesi oma uue äriga alustama, tunnustati ka siinseid kogenud ettevõtjaid.

Pilt

20aastase äritegevuse eest tunnustati Urmas Lahte (paremal) ja 15aastase äritegevuse eest Tõnu Paju. Foto: Meelis Meilbaum

Lääne-Viru maavanem Einar Vallbaum ja arenduskeskuse juhataja Tea Treufeldt andsid üle tunnuskirjad ja rinnamärgid nii julgele alustajale, tublile töötajale kui ka heale ettevõtjale, kes on firmat juhtinud vastavalt 10, 15 või 20 aastat.

Neist väärikama tunnustuse said maavanemalt JK Otsa Talu OÜst Jaan Kiisk, Põdrangu Põllumajandusühistu esindaja Lenna Rebane, Idavere Mõis OÜd vedav Siiri Heinpõld ja OÜ Markilo omanik Urmas Laht, kes kõik on oma ettevõttega tegevuses olnud kaks aastakümmet.

15aastase äritegevuse eest autasustati eile Väino Virksi Kuie põllumajandusühistust, Olev Käspersoni O.K. Neeruti ASist ja Ants Olevit, kes veab kontori- ja koolikaupadega tegelevat firmat A&O. 10aastase tegevuse eest pälvisid tunnustuse Tõnu Paju (OÜ Wiru Auto), Kaul Augasmägi (OÜ HakaPlast) ja Olav Kreen (OÜ Rabaveere Farm).

Seevastu Julge alustaja tunnuskirja said arenduskeskuse juhilt hiljuti söögikoha Sushi Tiger asutanud Aire Kronberg ning VIP-reise pakkuva bussifirmaga turule tulnud Rein Palm.

Kuldse rinnamärgi saanud Jaan Kiisk alustas 1991. aastal talupidamisega, millest kasvas välja tänane ettevõte, kus põhitegevusalaks on piimakarjakasvatus. Ettevõttel on üle 400 lüpsilehma ja üle 2000 hektari haritavat maad, 2012. aasta käive oli 2,2 miljonit eurot ja tööd annab JK Otsa Talu OÜ 29 inimesele.

Lenna Rebane on Põdrangu Põllumajandusühistu juht alates 1993. aastast, ettevõtte aastakäive on 203 000 eurot. Ühistus on 12 töötajat.

Siiri Heinpõld asutas põllumajandusreformi käigus Idavere põllumajandusühistu, millest kujunes hiljem OÜ Idavere Mõis. Ettevõte tegeleb nii piimakarja- kui teraviljakasvatusega. Idavere Mõisas on tänaseks 15 töötajat ja suviti palgatakse lisaks hooajatöölisi.

Urmas Laht asutas OÜ Markilo samuti 1993. aastal. Firma seafarmide tulemused on ühed parimad Eestis. OÜ Markilo annab stabiilselt tööd 25–30 töötajale. 2010. aastal sai OÜ Markilo eduka Eesti ettevõtte tunnistuse, millega saavutati reiting väga hea (AA). Urmas Laht on ka seakasvatajaid ühendava katusorganisatsiooni Eesti Tõusigade Aretusühistu nõukogu liige.

Maavanem Einar Vallbaum õhutas inimesi rohkem teisi märkama. “Nii, nagu perekonnas vajab mees naise ja naine mehe tunnustust, nii on vaja tunnustada ka ärimaailmas, sest üksi ei tee midagi,” ütles Vall­baum, kiites Vinni, Laekvere, Tamsalu ja Haljala vallajuhte, kes alati on asjaga kaasa tulnud, seevastu paljud teised omavalitsuste juhid ei ole seda tunnustamist kuigi tõsiselt võtnud ega oma parimaid välja pakkunud. “Ettevõtjad ise on väga tagasihoidlikud,” lisas maavanem.

Lisaks tunnustamisele genereeriti Aqva konverentsisaalis peetud ettevõtluspäeval ideid ning võeti õppust kohalike ettevõtjate kogemustest, et leida motivatsiooni ja enesekindlust.

Vaadati ka ettevõtlusteatrit Rakvere reaalgümnaasiumi teatritrupi Karla esituses. Nende tükk kandis pealkirja “Tark maja – tark äri”, mis jagunes stseenideks “Unistus rahast”, “Kohtumine rahaga”, “Kokku leppimine rahaga” ja “Töötaja raha, omaniku raha”.

Tubli töötaja rinnamärgi said

Urmas Krikk – AS Rakvere Vesi

Mait Hein – AS Lajos

Rein Murs – Vinni-Pajusti gümnaasium

Krista Laaspere – AS Lajos

Veljo Jagant – AS Lajos

Aili Siht – AS Hagar

Marina Uukivi – Vasta kool

Sirje Toom – AS Raktoom

Ardi Välja – AS Raktoom

Aarne Laas – Laekvere vallavalitsus

Tarmo Mikkal – Lääne-Viru maavalitsus

Terje Pärnasalu – Lääne-Viru maavalitsus

Ettevõtlusteatril on valmimas uus, ettevõtjat Mattias Leppa ja OÜd Click & Grow tutvustav lugu. Peagi alustatakse õpetajate ja õppejõudude koolitusega.

Mattias Lepp, Click&Grow

Loe edasi INNOVE koduleheküljelt …

Ettevõtlusteatri etendus- seminar “Tark maja – tark äri” toimus 25.09.2013 Paide Gümnaasiumi Ettevõtlupäeval.
Paide Gümnaasiumi ettevõtluspäev oli mõeldud 8-12 klasside õpilastele. Lisaks Ettevõtlusteatrile aitas Ettevõtluspäeva sisustada ENTRUM.

Ettevõtlusteatri etendus köitis õpilasi uudse lähenemisega ettevõtlusõppele. Rakvere Reaalgümnaasiumi näitetrupp Karla abiga lahati ettevõtluse erinevaid probleeme ja keerulistes olukordades toimetulekut. Probleemide lahtimõtestamisel aitas kaasa koolinoorte näitlejameisterlikkus ja metoodiku selgitavad vahetekstid.

Paide Gümnaasium 25.09.2013 258Paide Gümnaasium 25.09.2013 262 (2)

MTÜ-l Ettevõtlusteater on valmimas uus, ettevõtjat Mattias Lepp´a ja OÜd Click & Grow tutvustav lugu. Loo eesmärgiks on näidata noortele Click & Grow kasvamist ideest rahvusvahelise tooteni.
Etendus-seminar jõuab noorte ettevõtlushuvilisteni juba 2014. aasta jaanuaris.
clickandgrow

Come see the Click and Grow in theatre

During the second season of The project, the story of founder Mattias Lepp and Click & Grow LLC shall be staged. Mattias’ story will be brought on stage January 2014 by a group of young entrepreneurship students who want to act out how Click & Grow has grown from a little confusing sketch of a flower pot to a world-famous product where plants can grow without watering and fertilizing. The Theatre of Entrepreneurship wishes to show how bitter-sweet the journey to success can be.

Loe edasi Click&Grow koduleheküljelt …

MTÜ-l Ettevõtlusteater on valmimas uus, ettevõtjat Mattias Lepp´a ja OÜd Click & Grow tutvustav lugu. Peagi alustatakse õpetajate ja õppejõudude koolitusega.

22. juulil toimunud suveseminaril kõnelesid ettevõtlusteatri senistes tegemistes osalenud noored ja meeskonna liikmed plaanidest ja valmistasid ette Mattias Lepp`a intervjuu. Ekspert Kristjan Tiik`i käe all arutati põhjalikult läbi intervjuu teemad ning küsimused, stsenaariumi toorik on praeguseks valmis.

Uue loo lavale toomist koordineeriv Siiri Kohver selgitas, et Mattias Lepp`a lugu tuuakse lavale koostöös noortega ning näidatakse vaatajale, kuidas esialgu paberile kirja pandud kentsakana näiv idee lillepottidest, kus lilled kasvavad ilma mullata toitelahuste abil, on kujunenud miljarditele inimestele üle maailma mõeldud toode.

MTÜ metoodik Diana Tandru sõnul arutati suveseminaril ettevõtlusteatri metoodika täiendamise võimalusi, sest senisele intervjuumeetodile on lisandumas uus lähenemine, ettevõtlusteatri tegemine ettevõtte külastusel kogutud materjali alusel.

Septembrist alates töötatakse välja õpetajate ja õppejõudude koolituse metoodika ja viiakse läbi kaks koolitusseminari. Lääne-Viru maakonna õpetajad ja õppejõud on koolitusele oodatud 22. oktoobril 2013 ja huvilised kogu vabariigist 3. jaanuaril 2014 Rakveres Art Cafe`s.

Lisaks valmib MTÜ-l Ettevõtlusteater rahvusvahelist tegevust tutvustav video Global Money Week 2013 tähistamisest Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolis ja ettevõtlusteatri ülesastumisest World Youth Summit 2013 Istanbulis. Ettevõtlusteatri metoodika levikule aitavad kaasa kuus Rakvere Reaalgümnaasiumi Karla kooliteatri etendust „Tark maja-tark äri“ Eesti eri paigus.

Ettevõtlusteater on uudne ettevõtluse õpetamise metoodika, mis on suunatud üliõpilastele ja gümnaasiumiõpilastele ning ametikoolide ja põhikoolide viimaste klasside õpilastele. “Muutuvat keskkonda arvestav ja noortele sobiv lähenemine toetab ettevõtliku hoiaku omaksvõtmist,” kirjeldas ettevõtlusteatri olemust tegevjuht Piret Põld.

Ettevõtlusteatri senise töö tulemused on koondatud uuele koduleheküljele www.ettevotlusteater.eu.

Projektid viiaks ellu koostöös 20 partneriga Hasartmängumaksu Nõukogu toel. Ettevõtlusteater MTÜ tänab kõiki oma partnereid ja toetajaid.

Rohkem teavet

Piret Põld

Telefon: 5170330

E-kiri: piret@ettevotlusteater.eu

Facebook: https://www.facebook.com/Ettevotlusteater

Koduleht: www.ettevotlusteater.eu

 

loading